Aktuality


Předkupní právo spoluvlastníků

V důsledku přijetí tzv. technické novely občanského zákoníku (zákon č. 460/2016 Sb.) se s účinností od 1. ledna 2018 vrací do českého právního řádku zákonné předkupní právo spoluvlastníků . Od 1. ledna 2018 tedy platí, že pokud spoluvlastník převádí spoluvlastnický podíl na nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, a to i v případě bezúplatného převodu jako je např. darování, vyjma převodu osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec, apod.). Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.

Doporučení

 • Prodáváte-li spoluvlastnický podíl a nebudou-li mít spoluvlastníci o koupi zájem, trvejte na písemném odmítnutí ostatních spoluvlastníků. Ručení za škodu v tomto případě nepřechází na nabyvatele, ale zůstává na vás.

Poznámka

 • předkupní právo se netýká spolupodílového vlastnictví na společných částech domu u bytových jednotek.

Chystáte se prodat či koupit nemovitost?

Naše společnosti Petrov Investment Vám poskytne komplexní služby, tedy i pomoc s vyřízením předkupního práva spoluvlastníků.

Průkaz energetické náročnosti budov – nová pravidla od 1.7.2015

Průkaz energetické náročnosti budov (PENB) vyhodnocuje energetickou náročnost budovy, vyčísluje energie spotřebovávané při běžném provozu, (podobně jako např. štítek na pračce či ledničce), a řadí budovy do třídy energetické náročnosti od A (nejúspornější) do G (energeticky nejnáročnější, tudíž na provoz nejdražší).

Kdy průkaz potřebujete:

 • povinný je pro všechny stavitele a vlastníky novostaveb, pokud se chystáte stavět či přestavovat, je nutné si zajistit štítek dříve, než zažádáte o stavební povolení. Průkaz energetické náročnosti se přikládá k žádosti nebo k ohlášení stavby.
 • průkaz potřebuje každý, kdo stávající nemovitost jako celek pronajímá, prodává nebo ji výrazněji renovuje (tzn. renovace alespoň 25 % celkové plochy obálky budovy – např. zateplení, výměna oken, střechy, dveří..)
 • v případě ucelené části nemovitosti (např. byt v bytovém domě), je průkaz potřebný jen při jeho prodeji, přičemž se posuzuje celková energetická náročnost budovy (nikoliv jednotlivého bytu). Pokud byt pronajímáte, budete potřebovat průkaz až od ledna 2016, přičemž opět se posuzuje budova jako celek.

Kdy průkaz naopak nepotřebujete:

 • v případě budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
 • v případě budovy určené pro náboženské účely a bohoslužby
 • pokud se jedná o památkovou budovu
 • nebo o průmyslovou či zemědělskou budovu s roční spotřebou do 700 GJ
 • v případě stavby pro rodinnou rekreaci.

Tento výčet byl ještě od července 2015 upřesněn:

 • staré domy, postavené před rokem 1947, které neprošly rekonstrukcí, nemusí průkaz mít ani při prodeji, ani při pronájmu, pokud se tak obě smluvní strany písemně dohodnou. Stavba má pak automaticky přiřazenu energetickou třídu G, tedy energeticky nejnáročnější.
 • bytové domy a administrativní budovy nepotřebují průkaz pouze do okamžiku, kdy se některá z jednotek domu bude prodávat. Pak už je průkaz nutný. (Výjimku tvoří družstevní byty.)
 • pokud vlastníte budovu k rekreaci (chata nebo chalupa), nemusíte mít průkaz energetické náročnosti, pokud je budova užívaná jen část roku a odhadovaná spotřeba energie je nižší jak čtvrtina spotřeby, kterou by měl objekt při celoročním obývání.

Státní energetická inspekce hodlá průkazy a dodržování pravidel kontrolovat, a to nejenom předání průkazu novému vlastníkovi či nájemci, ale rovněž bude dohlížet na zveřejňování energetické třídy v inzerátech. Pokud totiž vlastník nemá průkaz, je povinen uvést v inzerátu nejhorší energetickou třídu G.

Pronajímateli či prodejci (fyzické osobě) hrozí v případě nesplnění povinností až stotisícová pokuta! Právnická osoba může být pokutována až dvojnásobkem této částky.

Zpracování a vydání průkazu lze pořídit v řádu několika tisíců korun, záleží na velikosti budovy, průkaz energetické náročnosti pak platí 10 let, pokud se budova nerekonstruuje, nepřestavuje nebo výrazně nerenovuje.

Chystáte se prodat či pronajmout nemovitost?

Naše společnosti Petrov Investment Vám poskytne komplexní služby, tedy i zajištění průkazu energetické náročnosti budov.